SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielamy w czasie Mszy Św.:

w I sobotę miesiąca o godz. 18.00 

w III niedzielę miesiąca o godz. 10.00

w I Święto Narodzenia Pańskiego (25 grudnia) o godz. 10.00 

w I Święto Zmartwychwstania (Wielkanoc) o godz. 10.00

Zgłosić chrzest należy najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem

Dokumenty:

Akt urodzenia (do wglądu)

Dane rodziców chrzestnych + zaświadczenie

Zaświadczenia rodziców chrzestnych ze swojej parafii - zezwolenie na bycie ojcem lub matką chrzestną

Jeśli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii – zezwolenie na chrzest ze swojej parafii

 

(Rodzicami chrzestnymi mogą być panna, kawaler lub posiadający ślub kościelny - otrzymujący zaświadczenie ze swojej parafii)

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić:

1) żyjący w wolnych związkach  - mieszkający razem bez ślubu kościelnego

2) żyjący tylko na kontrakt cywilny

3) rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek

4) osoby, którym zakazuje Prawo Kościelne

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Rezerwację terminu ślubu można dokonać nawet rok wcześniej

3 miesiące przed terminem umówić się telefonicznie na spotkanie

Dokumenty:

Akt chrztu ( ważność ostatnie 6 miesięcy)

Bierzmowanie (zazwyczaj dopisek na akcie chrztu)

Dowód osobisty

Katechezy przedmałżeńskie (ukończone)

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (3 egz.)

Dokument ślubu cywilnego (ksero) ( jeśli narzeczeni zawarli ślub cywilny)

Zgoda z parafii zamieszkania (jeśli żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii)

SAKRAMENT EUCHARYSTII

I Komunia Św. w 3 niedzielę maja o godz. 10.00

do I Komunii Św. przystępują dzieci z kl. 3 szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii

(lub posiadające zgodę swojego proboszcza)

Przygotowanie 2-letnie (kl. 2 i 3 szkoły podstawowej )

W Klasie 2:

Dostarczyć odpis skrócony aktu chrztu dziecka z parafii chrztu

 

Msza Św.

Poświęcenie różańca (2 niedziela października)

Poświęcenie książeczki (2 niedziela marca)

Spotkanie z rodzicami (jedno we wrześniu, październiku i marcu)

W klasie 3:

Msza Św.

I spowiedź św. na przełomie listopada i grudnia

Poświęcenie medalika (2 niedziela grudnia)

Poświęcenie świecy (2 niedziela lutego)

Spotkania w kościele po Wielkanocy

II spowiedź św. w tygodniu przed I Komunią Św.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie w I klasie szkoły średniej

Według nowego zarządzenia Księdza Biskupa z dnia 29 września 2017 r.

Przygotowanie rozpoczyna się w klasie 7 szkoły podstawowej i trwa 3 lata.

Sakrament Bierzmowania udzielany jest przy końcu klasy 1 szkoły średniej

przygotowanie obejmuje mieszkających na terenie parafii.

Spotkania są ogłaszane w parafii w czasie ogłoszeń parafialnych kilka razy w roku.

 

dodatek: o Pogrzebie chrześcijańskim

Zgłaszamy w biurze lub u księdza ewentualnie prosimy zakład pogrzebowy o kontakt z księdzem

Przynosimy akt zgonu (do wglądu)