Ważne daty z historii

1843.10.09 podział Bydgoszczy i okolic na 8 gmin ewangelickich

1887.02.05 petycja ojców rodzin o założenie gminy ewangelickiej na Okolu

1888.04.04 rozpatrzenie petycji przez królewski konsystorz w Poznaniu oraz zaplanowanie budowy świątyni

1888.10.19 utworzenie komitetu budowy

1890.03.30 opracowanie kosztorysu planowanej świątyni

1891.10.01 położenie fundamentów pod budowę kaplicy przy ul. Kanałowej 9

1891.03.20 poświęcenie wybudowanej kaplicy ewangelickiej

1896.05.01 zakupienie przez gminę 3 działek budowlanych przy ul. Nowogrodzkiej

1906 zezwolenie ministra do spraw budowy kościołów na opracowanie projektu budowy świątyni

1912.05.13 rozpoczęcie wykopów pod fundamenty

1912.06.19 położenie kamienia węgielnego pod budowę świątyni

1913.12.06 ustanowienie św. Jana apostoła patronem nowej świątyni przez korporację i radę gminy oraz przeznaczenie 380 miejsc na dzierżawę

1913.12.18 poświęcenie świątyni św. Jana apostoła oraz zamknięcie kaplicy przy ul. Kanałowej po 22 latach kultu

1920-1939 nabożeństwa tylko co druga niedzielę

1945.02.02 zezwolenie komitetu obywatelskiego na przejęcie świątyni poewangelickiej przez kościół katolicki

1945.02.03 naprawa dachu, wstawienie szyb w oknach, uruchomienie zegara

1945.04.15 uroczyste poświęcenie kościoła i pierwsza Msza św. odprawiona przez ks. prałata Mieczysława Skoniecznego. Kościół otrzymuje nowego patrona św. Wojciecha i należy do parafii św. Trójcy

1946.10.01 Erygowanie parafii św. Wojciecha – ks. Zdzisław Balcerek zostaje powołany na pierwszego proboszcza

1948.04.03 przebudowa ołtarza. Ustawienie figury św. Wojciecha w nastawie ołtarza głównego. Prezbiterium otrzymuje freski przedstawiające męczeństwo i pogrzeb św. Wojciecha a na łuku frontowej ściany wykonano kompozycję figuralną M.B. Częstochowskiej oraz hołd polskich świętych

1957.12.01 uchwała Rady Parafialnej o wmontowanie dużej bramy wejściowej w miejsce dwóch wąskich drzwi oraz zmiana polichromii na sklepieniu prezbiterium

1968.05.01 Mianowanie ks. Bernarda Żuchowskiego proboszczem parafii

1969.05-07 naprawa dachu, rynien komina, otynkowanie wieży i kościoła, pomalowanie tarczy zegara, wymiana płotu na siatkę drucianą, obmurowanie krawężników w ogrodzie i zadrzewienie ogrodu

1969.06 wymiana instalacji i oświetlenia w kościele

1969.12.28 zgon pierwszego proboszcza ks. Zdzisława Balcerka. Pogrzeb na cmentarz nowofarnym

1972.05. odnowienie wnętrza kościoła, na sklepieniu kasetony z metalowymi ornamentami

1973.05.10 przebudowa prezbiterium. Rozbiórka ołtarza i postawienie ołtarza soborowego. Wyłożenie prezbiterium boazerią

1973.10.28 poświęcenie nowego ołtarza przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego

1974.02.01 poświęcenie drogi krzyżowej przez ks. prałata F. Małeckiego

1977.06.14 zgoda wojewody na budowę plebanii

1977.09.11 rozpoczęcie wykopów pod fundamenty plebanii

1979.03.25/26 nawiedzenie wędrującego Obrazu M. B. Częstochowskiej

1979.08.20 poświecenie salek katechetycznych przez ks. bp Jana Czerniaka

1979.09.01 plebania pod dachem

1980.11.01 przeniesienie siedziby parafii do nowej plebanii

1981.05.01 nowy obraz M. B. Częstochowskiej w bocznym ołtarzu

1981.05.20 poświecenie tego obrazu przez ks. bp Jana Czerniaka

1983.06.05 poświęcenie plebanii przez ks. bp Jana Czerniaka

1986.04.23 nawiedzenie obrazu M.B. pięknej miłości z kościoła farnego

1986.06.02 rubinowy jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza dr B. Żuchowskiego

1986.08.18 śmierć ks. proboszcza Bernarda Żuchowskiego

1986.08.21 pogrzeb na cmentarzu św. Trójcy

1986.10.01 Mianowanie ks. dr Ryszarda Kiełczewskiego na proboszcza

1986.10.05 uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza do kościoła

1987.04.09 instalacja elektromagnetycznego napędu dzwonów przez firmę z Gdańska

1987.09.08-10.31 założenie nowej posadzki przez firmę z Gniezna

1988.04.11-16 malowanie głównego wejścia do kościoła

1988.05.10-18 malowanie bocznych ścian w nawach

1988.0512 poświecenia nowego krzyża ołtarzowego

1988.12.25 obchody 75 lecia wybudowania kościoła z udziałem ks. bp Jana Nowaka

1989.07.18-09.20 budowa domu gospodarczego przez firmę Bartex

1990.04.03 ustawienie nowego krzyża misyjnego w centrum placu przykościelnego na zakończenie misji św.

1990.05.10 usunięcie dolnej części ambony i ustawienie ambony – pulpitu

1990.06.05 srebrny jubileusz ks. proboszcza dr Ryszarda Kiełczewskiego

1991.04.15-05.25 zakładanie nowych rynien i okapów wieży

1991.06.10-06.28 budowa groty M. B. Fatimskiej

1991.07.08-10.14 tynkowanie wieży

1992.05.15-06.16 dokończenie tynkowania kościoła

1992.11.26 strącenie krzyża na wieży przez wichurę

1993.02.04 nowy krzyż

1993.04.06 próba osadzenia krzyża, konieczność naprawy konstrukcji

1993.05.05 ustawienie owego krzyża

1993.05.11 poświecenie krzyża przez ks. bp Bogdana Wojtusia

1994.03.08-18 nowe nagłośnienie kościoła

1994.07.04-08.10 malowanie wnętrza kościoła

1995.04.24 uroczystość 50 lecia kultu katolickiego w naszym kościele i peregrynacji relikwii św. Wojciecha

2011.06.24 pożegnanie odchodzącego na emeryturę ks. proboszcza dr Ryszarda Kiełczewskiego

2011.06.25 mianowanie ks. Jarosława Antkowiaka proboszczem parafii św. Wojciecha

2011.06.26 uroczyste wprowadzenie w urząd nowego proboszcza

2011 lipiec wprowadzenie nabożeństwa Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

2011 wrzesień wprowadzenie nabożeństwa Koronki do Bożego Miłosierdzia

2011.09.10 Pierwszy Dzień Małżeński (odnowienie ślubowań i spotkanie)

2011.10.01 uroczystość 65 rocznicy powstania Parafii z zaproszonymi kapłanami

2011.11. 12-14 Dni z Bł. Janem Pawłem II (nawiedzenie relikwii Bł. Jana Pawła II) i niedziela świadectw Domowego Kościoła

2012.01.12 Zamontowanie elektronicznego wyświetlacza pieśni w kościele

2012.04.16-17 Pielgrzymka parafialna do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

2012.04.29 Pierwszy Parafialny Festyn wokół kościoła

2012.05.15 rozpoczęcie remontu wieży – zmiana pokrycia na nową dachówkę

2012.06.22 zakończenie remontu wieży.

2012.09.14 adoracja 100-letniego krzyża znalezionego podczas porządków w światyni.

2012.09.15 II Dzień Małżeński (obecność relikwii bł. Gianny Beretty Mola)

2012.11.10-11 II Parafialne Dni z Bł. Janem Pawłem II (obecność relikwii Bł. Jana Pawła II)

2013 100-lecie Świątyni na bydgoskim Okolu

2013.01.22 Nabożeństwo Ekumeniczne w obecności Ks. Bp Jana Tyrawy i przedstawicieli Kościołów Chrześcijańskich z naszego miasta

2013.02.16 Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp

2013.04.8-9 Pielgrzymka Parafialna do Niepokalanowa i Warszawy

2013.05.12 II Festyn Parafialny

2013.09.14 III Dzień Małżeński (relikwie św. Jadwigi Królowej)

20-21-22 września 2013 obchody 100 lecia Świątyni na Okolu w obecności Relikwiarza-Trumienki Św. Wojciecha z Gniezna, z udziałem Ks. Bp Jana Tyrawy i kapłanów pracujących i pochodzących z parafii.

październik/listopad 2013 remont części dachu na kościele - etap I (wymiana dachówki na nową)

2013.11. 9-10-11 III Parafialne Dni z bł. Janem Pawłem II

grudzień 2013 - luty 2014 renowacja witraża

2014.11.25 Początek peregrynacji Pisma Św. po rodzinach Parafii
2014.05.18 Festyn Parafialny na terenie przykościelnym
2014.05. 25-27 Parafialna Pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II (Jasna Góra, Leśniów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków-Łagiewniki)

2014.06.28 Pielgrzymka do Matki Bożej w Licheniu

2014.09.20 Pielgrzymka do Zduńskiej Woli i Świnic Warskich (św. Maksymilian i św. Faustyna)

2014.09.13 IV Dzień małżeński (relikwie św. Rity)

2014.09 remont kolejnej części dachu na kościele - etap II (wymiana dachówki na nową)

2014 od września do listopada spotkania z parafianami z poszczególnych ulic na Mszy Św. i w salce (tzw. kolęda na plebanii)

2014.10.11 Pielgrzymka do Matki Bożej w Oborach

2015.05.10 Festyn Parafialny

2015.06.07 25-lecie Kapłaństwa Ks. Proboszcza Jarosława Antkowiaka

2015.06.14 50-lecie Kapłaństwa emerytowanego Proboszcza Ks. Prałata Ryszarda Kiełczewskiego z Gniezna

2015 jesień remont kolejnej części dachu kościoła

2015.09.25 V Dzień małżeński

2015 od 10.10 do15.10 Rekolekcje - Ewangelizacyjne Szkoła Nowej Ewangelizacji

2016 styczeń Symbole Światowych Dni Młodzieży w Parafii

2016.06.19 Festyn parafialny

2016.09.24 VI Dzień małżeński
2016.09.27 Zakończenie ostatniej części remontu dachu - (po 4 latach i 5 miesiącach)

czerwiec 2917 pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki

2017.07.02 Festyn parafialny

wrzesień 2017 renowacja drzwi głównych wejściowych do kościoła

2017.09.16 VII Dzień małżeński

2018.04.20 Wizytacja Kanoniczna Parafii Ks. Bp Jan Tyrawa

2018.06.03 Festyn parafialny

wrzesień/październik 2018 renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych bocznych (4 sztuki)

2018.09.15 VIII Dzień małżeński

2018 od 2 do 5 grudnia Rekolekcje Adwentowe Szkoła Nowej Ewangelizacji

2019 od 17 do 23 marca Misje Św. prowadzone przez Ks. Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo

- dzień małżeński

- dzień chorych

- Droga Krzyżowa ulicami

2019.03.24/25 II Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

2019.04.28 Początek peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości po rodzinach

2019 listopad renowacja drzwi wejściowych (oszklonych)

2020-2022 doraźne remonty, ulepszenia, powiększanie wyposażenia kościoła

nowy chodnik przed kościołem,

jak każdego roku rekolekcje, uroczystości, święta, dni małżeńskie, drogi krzyżowe ulicami, 

nowość to kiermasze świąteczne organizowane przez stowarzyszenie Pomimo Przeciwności, które otrzymało swoje miejsce w budynku należącym do parafii.

maj 2023 naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych 

30.09-1.10 2023 wizytacja pasterska ks bp. Krzysztof Włodarczyk 

Księża pracujący w parafii

I proboszcz: Ks. Zdzisław Balcerek w latach 1.10.1946 – 31.07.1968

Księża wikariusze:

Ks. Roman Helski 10.10.1950

Ks. Edward Jankiewicz 10.10.1950 - 14.11.1952

Ks. Marian Drapikowski 15.11.1952 - 30.07.1957

Ks. Leszek Kozłowski 15.06.1955 - 3.07.1960

Ks. Henryk Przybylski 25.06.1959 - 3.07.1960

Ks. Kazimierz Pankowski 15.07.1957 - 3.07.1960

Ks. Jan Trojanowski 4.07.1960 - 30.09.1963

Ks. Zenon Maciejewski 4.07.1960-19.07.1964

Ks. Lech Mnichowski 4.07.1960-30.09.1963

Ks. Kajetan Rybacki 1.10.1963-5.07.1964

Ks. Roman Buzała 6.07.1964-11.04.1966

Ks. Józef Półtorak 20.07.1964-31.12.1966

Ks. Eugeniusz Sikora 12.04.1966-25.06.1967

Ks. Antoni Nakielski 15.06.1966

Ks. Stanisław Wegner 15.06.1966-25.06.1967

Ks. Marian Kierzkowski 1.01.1967-25.06.1967

Ks. Benedykt Konieczka 26.06.1967-30.06.1968

Ks. Andrzej Rossa 26.06.1967-1.07.1971

Ks. Jerzy Skórcz 26.06.1967-20.06.1968

Ks. Paweł Przybylski 1.07.1968-30.09.1971

II proboszcz: Ks. Bernard Żuchowski w latach 1.08.1968 – 18.08.1986

Księża wikariusze:

Ks. Henryk Spychała 1.07.1968-10.02.1973

Ks. Zenon Marczyński 1.07.1971-1.07.1972

Ks. Michał Kudłacik 1.10.1971-30.06.1980

Ks. Jerzy Witkowski 1.07.1972-30.06.1974

Ks. Józef Szerment 1.07.1974-30.06.1980

Ks. Jerzy Mostowski 1.07.1980-30.06.1985

Ks. Tadeusz Dymny 1.07.1980-31.08.1982

Ks. Ireneusz Oliwkowski 1.09.1982-30.06.1987

Ks. Andrzej Kuźmiński 1.07.1985-29.11.1986

III proboszcz: Ks. Ryszard Kiełczewski w latach 1.10.1986 – 24.06.2011

Ks. Senior Tadeusz Kiełczewski – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Księża wikariusze:

Ks. Stanisław Tokarczyk 1.07.1987-1.07.1996

Ks. Mieczysław Sprengel 1.05.1990-20.09.1990

Ks. Tadeusz Galicz 3.04.1991-31.08.1992

Ks. Adam Przyborski 1.09.1992-1.07.1996

Ks. Piotr Gogolewski 1.07.1996-28.06.2000

Ks. Piotr Kruszelnicki 1.07.1996-25.06.2002

Ks. Grzegorz Wiciński 28.06.2000-30.06.2003

Ks. Aleksander Kozakowski 25.06.2002-25.06.2008

Ks. Piotr Szczuryk 30.06.2003-24.08.2007

Ks. Andrzej Kalita 25.08.2007-25.06.2008

Ks. Piotr Orzechowski 25.06.2008- 1.02.2011

Ks. Jarosław Rusnak 25.06.2008

IV proboszcz: ks. Jarosław Antkowiak od 25.06.2011

Księża wikariusze:

Ks. Jarosław Rusnak 25.06.2008 - 30.06.2012

Ks. Paweł Hoppe 30.06.2012 - 1.04.2018

Ks. Krzysztof Kwaśniewski 1.04.2018 - 27.06.2020

Ks. Piotr Przyszlakowski 27.06.2020 -

Księża pochodzący z parafii

Ks. Marian Baranowski

Ks. Edmund Hamerski

Ks. Kazimierz Kumorowicz

Ks. Mieczysław Bieliński

Ks. Piotr Renkel

Ks. Romuald Pepliński

Ks. Mieczysław Kozłowski

Ks. Robert Schwarz

Ks. Łukasz Boruch

Siostry zakonne pochodzące z parafii

S. Łucja Tarkowska – Służebniczka Niepokalanej

S. Krzysztofa Kosińska – Elżbietanka

S. Dominika Porazińska - Elżbietanka

S. Katarzyna Pospieszyńska SM (Szarytka)